Termini

ATLETSKA ŠKOLA - STARIJA SKUPINA (1.-4. razreda i stariji)

Srijeda, 18:30h

Petak, 17:00h

ATLETSKI VRTIĆ - MLAĐA SKUPINA (predškolci, 5-7 godina)

Utorak, 15:20h

Petak, 16:00h

ATLETSKI MINNI VRTIĆ (vrtićanci, 4-5 godina)

Ponedjeljak, 16:25h

Srijeda, 16:25h

  Atletska škola - Sve