Zapisnik s izborne skupštine atletskog kluba “Lošinj” 5.12.2016.

Objavljeno: 15. 01. 2017.

Na osnovi članka 22. Statuta Atletskog kluba “Lošinj”, zakazala se redovita skupština koja se održala u ponedjeljak, 5.12.2016. godine s početkom u 19 sati u prostoriji ispod Gradske knjižnice Lošinj.

Skupština počinje s radom u 19:05h.

Na skupštini su prisustvovali;

 • Miroslav Čavlek, (predsjednik kluba),
 • Lovro Hesky, (podpredsjednik kluba),
 • Arja Tataj, (roditelj),
 • Zvjezdana Podunavac, (trenerica kluba),
 • Patricija Tomich, (tajnica kluba),
 • Roberto Tomich,
 • Ida Saganić, (roditelj),
 • Mladen Kezele, (roditelj),
 • Ana Kersulić, (predstavnica kluba u Vijeću mladih u gradu Malom Lošinju) i
 • Dean Čavek, (roditelj).

te su svojim vlastoručnim potpisom to i potvrdili. Dokument s potpisima se nalazi u prilogu ovog izvještaja.

Nakon uvodne riječi i srdačnog pozdrava, predsjednik kluba, Miroslav Čavlek, iznosi temastski prijedlog za ovu Skupštinu:

Zbog izlaska četverogodišnjeg mandata, predsjednika, podpredsjednika i tajnice kluba predlaže se izbor:

 • A) radnog predsjedništva te
 • B) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Predložio je:

 • Roberta Tomicha kao radnog predsjednika,
 • Arju Tataj za člana radnog predsjedništva te
 • Zvjezdanu Podunavac za zapisničarku.
 • Idu Saganić i Mladena Kezele za ovjerovitelje zapisnika,

a prijedlog je jednoglasnog prihvaćen od strane prisutnih.

Radno predsjedništvo preuzima vođenje Skupštine te iznosi sljedeći Dnevni red:

 • Izvještaj o radu Atletskog kluba Lošinj
 • Prihodi i rashodi u 2016. Godini
 • Izbor predsjednika kluba
 • Izbor podpredsjednika kluba
 • Izbor tajnika kluba
 • Izbor Upravnog odbora
 • Izbor Nadzornog odbora
 • Izbor Stegovne komisije
 • Izbor Likvidatora kluba
 • Dodjela počasnih članstava
 • Izvještaj o radu Atletske škole i vrtića
 • Planovi kluba za 2017. i 2018. Godinu
 • Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.a.

Predsjednik kluba, Miroslav Čavlek, iznosi kratke crtice iz povijesti kluba, od same inicijative do stvaranja kluba kada je donesen prvi statut kluba koji je postao pravna osoba i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti, 8.01.2009. godine.

Do 2013. godine, organizirano je 5 utrka (polumaratona) i 5 utrka građana (materijalna sredstva su bila namijenjena najpotrebitijima građanima Maloga Lošinja-humanitarna svrha).

i 2015. godine nisu organizirane utrke jer su se izvodili radovi na određenim trasama i lokalitetima za koje je utrka vezana.

godine organiziran je 6. Lošinjski polumaraton, Utrka Jadranski kup i Utrka građana u suradnji s Turističkom zajednicom grada Maloga Lošinja i Gradom Mali Lošinj te lokalnom tvrtkom Jadranka d.o.o., a svemu tome je prethodio sastanak triju strana još tijekom svibnja 2015. godine.

Gospodin Miroslav Čavlek navodi određene probleme s sponzorima kojih je vrlo malo.

Cjelokupni izvještaj se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

Ovaj izvještaj je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih i podržan pljeskom.

AD.b.

Podpredsjednik kluba, Lovro Hesky, navodi prihode i rashode kluba. a oni najbitniji PRIHODI su:

 • 79,000kn od Turističke zajednice Grada Maloga Lošinja,
 • 81,000kn od Grada Maloga Lošinja  (14,000kn – za rad kluba – 2016. godina),
 • 74,000kn od kotizacija od utrka,
 • 22,900kn od članarina.

Klub posluje dobro i očekuje se da će se očekivani minus na kraju 2016. godine od oko 5000 kn pokriti iz sredstava koja klub dobiva iz članarina iz Atletske škole.

Ovaj izvještaj je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.c.

Radno predsjedništvo predlaže biranje predsjednika Atletskog kluba Lošinj.

Za to mjesto predložen je gospodin Miroslav Čavlek koji je i prethodno obnašao tu dužnost.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.d.

Radno predsjedništvo predlaže biranje podpredsjenika Atletskog kluba Lošinj.

Za to mjesto predložen je gospodin Lovro Hesky, koji je i prethodno obnašao tu dužnost.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.e.

Radno predsjedništvo predlaže biranje tajnice Atletskog kluba Lošinj.

Za to mjesto je predložena gospođa Zvjezdana Podunavac, koja u klubu trenutno obnaša dužnost trenerice u Atletskoj školi.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

Nakon ove točke raspušteno je radno predsjedništvo i NOVO predsjedništvo preuzima vođenje skupštine.

AD.f.

Predsjednik kluba predlaže izbor članova u Upravni odbor kluba, koji se sastoji od 5 članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnica kluba, koji su članovi po funkciji, te 2 člana koja bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Predlažu se:

 • Arja Tataj, – 1. član,
 • Ida Saganić, – 2.član.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.g.

Predsjednik kluba predlaže izbor članova u Nadzorni odbor kluba, koji se sastoji od 3 člana koje Skupština bira na vrijeme od 4 godine. Predsjednika Nadzrnog odbora biraju članovi iz svojih redova na svojoj prvoj sjednici.

Predlažu se:

 • Patricija Tomich,- 1. član,
 • Ana Kersulić, – 2. član,
 • Mladen Kezele, – 3. član.
 • Gospodin Mladen Kezele je odbio ovu funkciju te je na njegoco mjesto predložen:
 • Dean Čavlek, – 3.član.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.h.

Predsjednik kluba predlaže izbor članova u Stegovnu komisiju, koja se sastoji od 3 člana koje Skupština bira na vrijeme od 4 godine.

Predlažu se:

 • Sandra Verunica, – 1. član,
 • Maldne Kezele, – 2. član,
 • Nada Tataj Laitinen, -3. član.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.i.

Predsjednik kluba predlaže izbor Likvidatora kluba koje imenuje Skupština i opoziva ga i upisuje ga u registar Kluba.

Predlaže se:

 • Roberto Tomich.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.j.

Predsjednik predlaže izbor Počasnih članova kluba.

Kao velikog zaljubljenika u sport i veterana Lošinjske atletike (organizatora prvih utrka na otoku Lošinju) i još uvijek aktivnog trkača, za počasnog člana predložen je gospodin Davor Kovačević.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

AD.k.

Trenerica atletike, Zvjezdana Podunavac iznosi izvještaj za Atletsku školu u vremenu od 16.2.2016. do 30.11.2016. godine.

Iznosi kratke crtice o početku rada škole, te odeđene kvote za upis djece.

Rad se odvija u dvije dobne skupine:

 • Mlađa dobna skupina, – 4-6 godina, 20 djece,
 • Starija dobna skupina, – 7-12 godina, 25 djece.

Upisnina u klub iznosi 100,00kn i plaća se jednokratno.

Mjesečna članarina za program Atletske škole iznosi 150,00kn i plaća se mjesečno jedanput do 15. tekućem mjesecu na IBAN kluba.

Oslobođenje od članarine je moguće uz lječničku ispričnicu, kada dijete nije sudjelovalo na 85% programa ili ako nije sudjelovalo 100%.

Program se odvija dva (2) x tjedno, gdje starija djeca treniraju po 1h, dok mlađi treniraju 45minuta.

Termini održavanja treninga su:

Stariji:
Utorak 15:00-16:00h (iznimno tijekom zimskog perioda od 15:30-16:15) – Gradska dvorana,
Petak  17:00-18:00h – Gradska dvorana.

Mladi:
Srijeda 15:30-16:15h Gradska mala dvorana,
Petak 16:00-16:45h Gradska mala dvorana.

Broj upisane djece do sada u klub iznosi 54, a od toga je 42 aktivnih,a 12 ih se ispisalo. Do kraj godine se očekuje upis još 1 djeteta u stariju grupu.

Trenerici se isplaćuje honorar za rad u obliku ugovora o djelu.

Ovaj izvještaj je jednoglasno prihvaćen od strane prisutni.

AD.l.

Predsjednik iznosi planove Atletskog kluba za 2017. Godinu.

Planiraju se članstva u ova dva tijela koje Skupština mora odobriti:

 • Članstvo u Hrvatskom atletskom savezu-HAS
 • Članstvo u Atletskom savezu Primorsko-Goranske županije.
 • Skupština jednoglasno prihvaća planove za članstva u ova dva navedena tijela.
 • Registracija članova kluba po potrebi u HAS
 • Nabava opreme Kids Athletics iz School Kids programa, preko sponzora, (2500,00 eura).

Odlazak na natjecanja:

 • Kros Novog lista Dolinom Kupe, u Brodu na Kupi,
 • Kros Sportskih novosti, u Zagrebu.
 • Wings for life, u Zadru.
 • Organizacija 7. Lošinjskog polumaratona (30.9.2017.) i organizacija 4. Downhilla Lošinj (Utrka građana u sklpu organizacije polumaratona bi bila humanitarnog karaktera te bi se usmjerila u Ligu protiv raka)
 • Organizacija Ulične utrke Grada Maloga Lošinja (10.mjesec – mjesec borbe protiv ovisnosti – glavna utrka gražana bi bila Humanitarnog karaktera).

Rad Atletske škole prema planu i program voditeljice i trenerice (suradnja s ostalim Atletskim klubovima u regiji)

Ovakav prijedlog planova za 2017. godinu je jednosglasno prihvaćen od strane prisutnih.

M.

Točkom pod razno Skupština je raspavljala o:

Godišnjoj članarini kluba, koja bi iznosila 300,00kn.

Budući član s uplatom godišnje članarine dobio bih:

 • člansku iskaznicu,
 • majcu s logom kluba,
 • određene popuste u sportskim trgovinama,
 • neplaćanje kotizacije na utrkama koje organizira Atletski klub Lošinj na području Grada Maloga Lošinja.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

Inicijativi o okupljanju i povremenim druženjima, zajedničkim treninzima, na različitim lokacijama na otoku Lošinju u svrhu promoviranja trčanja i zdravih životnih navika (Projekt u najavi – Otočna trkačka liga)

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

Naknadi za održavanje internetskih stranica kluba, Robertu Tomich, na godišnjoj razini u iznosu od 600,00kn.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

Promjeni statuta kluba u domeni rada s osobama s invaliditetom.

Ovaj prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane prisutnih.

Predsjednik je pozdravio sve prisutne i zahvalio na dolasku, podršci i budućoj pozitivnoj suradnji.

Skupština je raspuštena u 20:35h.

 

Zapisničarka: Zvjezdana Podunavac

Ovjeravatelji zapisnika: Ida Saganić, Mladen Kezele,

Predsjednik: Miroslav Čavlek

  Novosti - Sve